پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند - 47 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند - 47 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند  - 47 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند


ارزشيابي برنامه سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي و تعيين اثربخشي برنامه
نکته 1: مدیریت اجرایی موظف است در جهت بهبود و ارتقاء برنامه به صورت حداقل سالی یک بار برنامه را مورد بازنگری قرار دهد.


نکته2 مطابق باماده 5: مديريت اجرايي پسماندها موظف است برنامه سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماندها را به اطلاع كليه عوامل اجرايي پسماندها، پيمانكاران و زيرمجموعه پيمانكاران برسانند به نحوي كه افراد درگير در عمليات پسماندهاي مخاطره آميز از ماهيت، سطح و ميزان احتمال مواجهه با پسماندها آگاه باشند.
عوامل اجرايي پسماندها، پيمانكاران و زیرمجموعه آن‌ها كه در خارج از محل عمليات پسماندهاي مخاطره آمیز كار می‌کنند مشمول اين ماده نمی‌گردند.

مطابق با ماده 13: كليه عوامل اجرايي پسماندها در بدو خدمت بايد حداقل يك دوره آموزش تئوري 24 ساعته را در زمينه موضوع ماده 12 گذرانده و حداقل يك روز كار عملي در محيط كاري را تحت نظارت مربيان آموزشي با تجربه، طي نمايند.

تبصره : طي دوره هاي آموزشي موضوع اين ماده حداقل در شش ماهه اول شروع به كار عوامل اجرايي پسماندها اجباري است.

 

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

 

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

 

مطابق با ماده 14 : عوامل اجرایی پسماندها که در مواجهه با عوامل مخاطره آمیز قرار دارند ونیز عوامل اجرایی پسماندها که در طی کار مجبور به استفاده از ماسک تنفسی می‌باشند بایستی علاوه بر گذراندن دوره آموزشی موضوع ماده 13 این آیین نامه،16 ساعت آموزش تئوری و 2 روز کار عملی در زمینه روش‌های ایمن پاک‌سازی، آلودگی زدایی، اقدامات ایمن در مواجهه با عوامل مخاطره آمیز و چگونگی واکنش در شرایط اضطرار را طی نمایند.

 

مطابق با ماده 15: كليه سرپرستان و مديراني كه مسئول نظارت مستقيم بر فعاليت شاغلين پسماندها می‌باشند بايد حداقل 8 ساعت آموزش تئوري و 1 روز كار عملي را در زمينه برنامه" سلامت ،ايمني و بهداشت"، چگونگي آموزش شاغلين، برنامه وسايل حفاظت فردي، برنامه مقابله با انتشار آلودگی، روش‌ها و فنون پايش خطر را طي نمايند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند است

برای دانلود کل پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین